Αιώνια είναι η πάλη Καλού – Κακού, ευρισκόμενη σήμερα στο τελευταίο στάδιο των έσχατων χρόνων.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας εμπνευσμένος από αληθινή πίστη έχει τον τρούλο ο οποίος παριστάνει τον ουρανό (κατοικία του Θεού) να σκεπάζει, να αγκαλιάζει με τις προεκτάσεις του και να προστατεύει τους πιστούς.

Οι γύρω μιναρέδες προσθήκες στο ναό κατασκευασμένοι από τους Αγαρηνούς μοιάζουν με πύραυλους σημαδεύοντες το Θεό… Οι κατασκευασθείσες εκκλησίες των Αγαρηνών είναι αντίγραφα της Αγίας Σοφίας και αποτελούν παραπληροφόρηση και απάτη, ότι δήθεν η θρησκεία τους είναι κάτι εναλλακτικό ή παραπλήσιο της χριστιανικής θρησκείας.

Η εκστρατεία και η εν συνεχεία η υποδούλωση των Ελλήνων είχε σκοπό να επικρατήσει σκότος και καταστροφή του πλανήτη. Σήμερα, βρισκόμαστε στο παρά πέντε για την καταστροφή. Ωστόσο, οι Έλληνες είναι λεύτεροι και καλούνται να ματαιώσουν και αυτά τα σχέδια. Το βιβλίο που ακολουθεί παρέχει όλες τις πληροφορίες που προέρχονται από ιερά κείμενα. Έλληνες μελετήστε το και δράστε ανάλογα για το σκοπό αυτό.

Σήμερα ποιος κυβερνά τον κόσμο; Το χρήμα. Όλες οι διδασκαλίες του Ιησού έχουν εκτοπιστεί. Οι άνθρωποι έγιναν υλιστές και επιδίδονται στις σωματικές απολαύσεις. Οι πνευματικοί άνθρωποι διαφθείρονται με δέλεαρ το χρήμα. Προωθούνται ημίγυμνες γυναίκες στη τηλεόραση με στόχο την απόλαυση δια των αισθήσεων. Η προώθηση τέτοιας προπαγάνδας υποβιβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του ζώου. Ο στόχος τους είναι να εφαρμόσουν την αρχή του Αντίθεου ‘ο θάνατός σας η ζωή μου’ με πυρηνικό ολοκαύτωμα.

Η δημιουργηθείσα κατάσταση σήμερα περιγράφεται από τη λέξη Αποστασία του ανθρώπου από το Θεό. Η συντελεσθείσα Αποστασία περιγράφεται εγγράφως στο κεφάλαιο 11 της Αποκάλυψης του Ιωάννη στο οποίο γίνεται εκτοπισμός του Ιησού. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι αδιέξοδη. Περιέχει αυτούς που έχουν αρκετά υλικά αγαθά και αγωνίζονται να τα διατηρήσουν και την πλειοψηφία του πλανήτη να έχει πολύ μεγάλες στερήσεις και χωρίς ελπίδα βελτίωσης.

Ο χώρος του Καλού, μας παρέχει πληροφορίες για τη Δημιουργία, τον τρόπο ζωής με τον οποίο ο άνθρωπος θα μπορέσει να νικήσει το κακό και περιληπτικά επιστημονικές πληροφορίες για αξιοποίηση και παραγωγή αγαθών.

Η Γη και όλα τα όντα επ’ αυτής καθώς και το Σύμπαν κατασκευάστηκαν από το χώρο του Θεού (της Αλήθειας) και από το χώρο του Αντίθεου (της Απάτης) αποτελώντας το προπατορικό αμάρτημα.
Ο τρόπος ζωής χαράχθηκε από τον Ιησού και σφραγίσθηκε με το αίμα το δικό Του και αυτών που συνέχισαν τη διδασκαλία Του μέχρι να νομοθετηθεί το διάταγμα της ανεξιθρησκίας από το Μέγα Κωνσταντίνο.

Οι περιλήψεις επιστημονικών ανακαλύψεων (καλών ή κακών) δίδονται με επιφοίτηση (ηλεκτρονικά) από τους δύο χώρους. Αυτό καθίσταται πρόδηλο με περιγραφή γραπτώς μίας πολύ σπουδαίας ανακάλυψης που αναφέρεται στην εκμετάλλευση του υδροδυναμικού και σκοπό έχει να προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και άφθονα αγαθά. Η περίληψη διατυπώνεται στην προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και φέρει τις σφραγίδες των προφητών Ιησού και Απόλλωνα. Προτείνει τη χρήση του ύψους των βουνών για την πτώση του νερού αντί της κατασκευής φραγμάτων. Με βάση την ιδέα αυτή συνέταξα προτάσεις αξιοποιήσεως του υδροδυναμικού . Από το 2015 έως το 2019 έχουν υποβληθεί προτάσεις για τα υδροηλεκτρικά έργα στο πρόγραμμα Horizon και απορρίφθηκαν εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ολίγων. Η υποβολή των προτάσεων έγινε δια μέσου της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘Δίκτυο Ήλιος Γιάννης Χιώτης’.

Σήμερα, η αξιοποίηση του υδροδυναμικού γίνεται με τα νερά ποταμών, όταν βρίσκονται σε κλειστές και υδατοστεγείς κοιλάδες στις οποίες κατασκευάζονται φράγματα. Αυτά δημιουργούν πίσω τους τεράστιες δεξαμενές νερού δημιουργώντας το ύψος πτώσεως
(φαραωνικά έργα εμπνευσμένα από το χώρο του Κακού).

Τα συμβαίνοντα στους Έσχατους χρόνους και ποια είναι η αντιμετώπισή τους.

Σήμερα 26/02/2020 η δράση μας για τα προτεινόμενα υδροηλεκτρικά έργα έχει διακοπεί.Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο η Β’ έκδοση του βιβλίου και θα επιδιωχθεί η διάδοση και αξιοποίηση των μηνυμάτων που προέρχονται από το χώρο του Θεού και σκοπό έχουν να αντιμετωπιστούν τα επερχόμενα χείριστα κακά για την ανθρωπότητα.

Τα μηνύματα είναι τα ακόλουθα:
Από την Αποκάλυψη:
1o Ο Θεός στέλνει 7 μηνύματα φέροντα τη σφραγίδα του και περιγράφοντας τους πολέμους που γίνονται στη Γη και την πείνα που τους ακολουθούν στην πλειονότητα των ανθρώπων. Η περιγραφή αρχίζει από το τέλος του Β! Π.Π. και φθάνει μέχρι την έναρξη του πολέμου Ιράκ – Ιράν.

2o Ο Θεός στέλνει 7 αγγέλους να χτυπήσουν σάλπιγγες αρχίζοντας από την καταστροφή του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου του Τσερνομπίλ. Επίσης, περιγράφονται οι πόλεμοι Ιράκ – Ιράν και της Αμερικής με τους συμμάχους της εναντίον του Ιράκ. Επίσης, ο πόλεμος της Συρίας στον οποίο συμμετείχαν ενεργά Αμερική, Ρωσία και άλλοι δημιουργώντας καταστροφικές συνέπειες. Άξιον προσοχής είναι, ότι παρά τις μεγάλες καταστροφές στο Ιράκ και στη Συρία και παρά την παρακολούθηση - γνωστοποίηση των υπαρχόντων καταστροφικών όπλων οι άνθρωποι δε συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να μετανοήσουν αλλάζοντας τρόπο ζωής και εξακολουθούν διαβιούντες έκκλητο βίο και νομίζοντες, ότι δε θα έρθει η σειρά τους. Γι’ αυτό ο Θεός αποφασίζει να στείλει δύο προφήτες (το Χριστό και τον Απόλλωνα) να διδάξουν για την αντιμετώπιση των επερχομένων δεινών (κεφ. 11 της Αποκάλυψης). Τους δύο προφήτες όχι μόνο δεν τους δέχτηκαν οι άνθρωποι αλλά τους φόνευσαν κιόλας. Έτσι χρονικά προσδιορίζεται γραπτώς η Αποστασία του ανθρώπου από το Θεό περιγραφόμενη στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο [δε θα μείνει πέτρα επάνω στη πέτρα… και όταν ίδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως… (Σήμερα όπου εμφανίζεται ο κοροναϊός οι πόλεις ερημώνονται)]. Ο κοροναϊός είναι η αρχή, θα ακολουθήσει πτώχευση, πείνα και Γ! Π.Π. με πλήρη ερήμωση…].

3o Ο Θεός εκφράζοντας το θυμό του που δεν ακούνε οι άνθρωποι, στέλνει τα μηνύματα, ρίχνοντας συμβολικά 7 φιάλες. Με τις τέσσερες πρώτες φιάλες επαναλαμβάνεται η καταστροφή των νερών και του περιβάλλοντος. Με την έκτη φιάλη περιγράφεται το στέρεμα των νερών του Ευφράτη και η έναρξη του Γ! Π. Π. ξεκινώντας από την Τουρκία. Επίσης, η περίοδος αυτή περιγράφεται με: Θάνατος, πένθος, λιμός και πυρ.

Όλα τα παραπάνω είναι γραμμένα με αποδεικτική διαδικασία και πειστικότητα, εις τρόπον ώστε και ο πλέον δύσπιστος αναγνώστης θα πειστεί.

Ξεκινήστε την ενημέρωση από τις επιστολές προς μέλη της Κυβέρνησης, της επιτροπής 'Αμυνας και Εξωτερικών καθώς και στα μέλη της Ιεράς Συνόδου στις σελίδες 304 - 316.

Δήλωση: Εάν κάποια εικόνα ή απόσπασμα από το παρόν παραβιάζει τον νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

 

Κατεβάστε το βιβλίο από εδώ


Κατέβασε τον δεύτερο τόμο από εδώ